PRISLISTA för Ekerö Bildbyrå

Skriv ut sidan


Samtliga priser i denna lista avser svenska enkronor (SEK) och är exklusive mervärdesskatt
(dvs. moms tillkommer).

Priserna för rättigehtsbilder avser en publicering om inget annat framgår i prislistan.
Kontakta oss om ni har frågor kring användningsområden, repetitioner, kampanjer, tidslåsning, friköpning eller liknande.

Priserna för royaltyfria bilder gäller fri använding för eget bruk
(i reklam och informationssammanhang) och får inte säljas vidare.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildanvändning


Redaktionella användningsområden

Bild i turistbroschyr, informationsbroschyrer, kund- & personaltidningar

Upplaga Mindre bild Halvsida Helsida/dominerande Omslag/Uppslag
1
< 2.000 615 740 890 1.065
< 5.000 835 1.010 1.210 1.445
< 10.000 1.055 1.275 1.530 1.825
< 25.000 1.275 1.540 1.845 2.210
< 50.000 1.495 1.810 2.170 2.590
< 100.000 1.715 2.075 2.490 2.970
< 250.000 1.935 2.340 2.805 3.350
< 500.000 2.155 2.610 3.125 3.735
< 1.000.000 2.380 2.875 3.445 4.115
< 2.000.000 2.600 3.145 3.770 4.495
< 3.000.000 2.815 3.405 4.080 4.875
< 4.000.000 3.035 3.675 4.405 5.260
< 5.000.000 3.260 3.940 4.725 5.640
Vid upplaga över 100 000 ex. vänligen begär särskild offert.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild- i bok eller läromedel

Upplaga Mindre bild Halvsida Helsida/dominerande Omslag/Uppslag
1
< 5.000 710 815 935 1.870
< 10.000 780 895 1.030 2.060
< 25.000 855 985 1.135 2.255
< 50.000 940 1.080 1.245 2.485
< 100.000 1.035 1.190 1.370 2.735
Vid upplaga över 100 000 ex. begär offert. Vid utgivning av ny upplaga, gäller även CD-ROM, debiteras 50 %. Om innehållet ändras i sådan omfattning att upplagan fått nytt ISBN-nummer debiteras avgift som vid nytt verk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktionell användning (tidningar, tidskrifter (och informationstryck för stat landsting & kommun)

Upplaga Mindre bild Halvsida Helsida/dominerande Omslag/Uppslag Löpsedel
1
< 5.000 570 680 865 1.285 1.415
< 10.000 640 765 970 1.430 1.590
< 50.000 710 850 1.080 1.580 1.765
< 100.000 785 935 1.190 1.745 1.945
< 250.000 855 1.020 1.300 1.920 2.120
> 250.000 930 1.105 1.405 2.095 2.295
Ovanstående pris debiteras varje gång en bild publiceras, även då det sker fler gånger i en och samma utgåva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild i television

Per sändning 1.045

Priset gäller varje visning av i Sverige sända och mottagna program och gäller varje gång en bild visas, såväl i regional som i rikssändning och såväl i påannons som i program.
Priset omfattar inga sekundära rättigheter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pressreleaser - fysisk eller digital distribution

Upplaga Pris
1
< 100 1.345
< 500 1.815
< 1.000 2.390
< 10.000 3.155
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet - bok eller läromedel

< 1 vecka < 2 veckor < 1 månad < 6 månader < 1 år
1
Startsida 595 680 765 935 1.275
Övrig sida 425 470 510 765 1.020

Internet - tidningar, information för stat/landsting/kommun, nyhetsbrev eller organisation

< 1 vecka < 2 veckor < 1 månad < 6 månader < 1 år
1
Startsida 750 900 1500 2.200 3.500
Övrig sida 510 595 680 895 1.275
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommersiella användningsområden

Annonser

Upplaga Mindre bild Halvsida Helsida/dominerande Omslag/Uppslag
1
< 5.000 1.775 1.985 2.410 3.085
< 10.000 2.500 3.080 3.905 5.025
< 50.000 3.225 4.165 5.400 6.970
< 100.000 3.950 5.260 6.890 8.910
< 250.000 4.675 6.350 8.385 10.850
< 500.000 5.405 7.440 9.880 12.790
< 1.000.000 6.130 8.530 11.370 14.735
< 2.000.000 6.855 9.625 12.865 16.675
< 3.000.000 7.580 11.050 14.360 18.615
Priserna gäller för 1-3 införanden i varje tidning. Begör offert för ytterligare införanden.
Priserna avser bildens storlek i förhållande till tidningssidan.
Olika annonser debiteras var för sig. Observera att om annonsen införs i flera olika tidningar avser upplagegränsen den sammanlagda upplagan.
Grundpriset per annons är och tidning är 500:-.
Till detta läggs priset för de publicerade tidningarnas sammanlagda upplaga enligt tabellen ovan. Olika annonser debiteras var för sig.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild i TV-reklam

Tidsperiod Sverige Norden Europa Worldwide
1
< 1 dygn 3.145 + 50 % + 100 % + 200 %
< 5 dygn 4.020 + 50 % + 100 % + 200 %
< 10 dygn 4.910 + 50 % + 100 % + 200 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reklambroschyr, reklamtidning, flygblad, katalog, programblad och årsredovisningar


Upplaga Mindre bild Halvsida Helsida/dominerande Omslag/Uppslag
1
< 2.000 1.025 1.235 1.475 1.770
< 5.000 1.390 1.675 2.010 2.410
< 10.000 1.760 2.120 2.540 3.045
< 25.000 2.125 2.560 3.070 3.685
< 50.000 2.495 3.005 3.600 4.250
< 100.000 2.865 3.445 4.135 4.960
< 250.000 3.230 3.885 4.670 5.595
< 500.000 3.600 4.330 5.195 6.235
< 1.000.000 3.970 4.770 5.730 6.870
< 2.000.000 4.335 5.215 6.260 7.510
< 3.000.000 4.705 5.660 6.795 8.145
< 4.000.000 5.075 6.100 7.320 8.785
< 5.000.000 5.440 6.545 7.855 9.420
För större upplagor begär offert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Affischer, skyltar, stortavlor & annonspelare

Upplaga Upp till A4 Upp till 50x70 cm Upp till 70x100 cm Upp till 280x200 cm Stortavla 420x300 cm
1
< 10 1.065 1.190 1.395 2.445 5.100
< 50 1.510 1.675 1.970 3.445 7.565
< 100 1.945 2.160 2.545 4.450 10.455
< 500 2.380 2.645 3.115 5.450 12.580
< 1.000 2.820 3.135 3.685 6.450 14.450
< 2.000 3.260 3.620 4.255 7.455 15.300
< 5.000 4.365 4.845 5.710 8.480 17.000
Rätten gäller engångspublicering och visningstiden är begränsad till 1 år.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet - företags hemsida, reklambroschyr, årsredovisning, katalog, kundtidning

< 1 vecka < 2 veckor < 1 månad < 6 månader < 1 år
1
Startsida 1.275 1.360 1.530 2.550 2.890
Övrig sida 1.020 1.105 1.275 1.700 2.125
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet - annonser (banner el. liknande)

< 1 vecka < 2 veckor < 1 månad < 6 månader < 1 år
1
Startsida 1.870 1.955 2.125 3.400 5.100
Övrig sida 1.615 1.700 1.870 2.550 3.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Övriga användningsområden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utställningar, mässor och liknande

Tillfällig - kortare än 1 mån (per bild) 1.360
3-12 månader (per bild) 1.485
Permanent (per bild) 1.660
Priserna gäller för visning på en plats (avser bilder i max 50-70 cm. Om större begär offert). Visning på två platser 50% tillägg. Visning på mer än två platser 100% tillägg. Bra rabatt ges till informativa utställningar av ideell eller historisk karaktär. Övriga utställningar, offentlig utsmyckning etc. enligt separat överenskommelse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teckningsunderlag

Pris för bild som används som teckningsunderlag bestäms av teckningens användningsområde. Dock lägst 600:-.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Förpackningar

Upplaga Pris
1
< 5.000 2.635
< 10.000 4.845
< 100.000 8.075
För större antal bilder eller långa visningsperioder begär offert.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildspel, diaserier

Antal bilder Pris per bild
1
5 510
< 10 435
För större antal bilder eller långa visningsperioder begär offert.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omslag - CD, kassett, video & dvd

Upplaga Fram & baksida Insida eller på skivan
1
< 1.000 1.805 810
< 3.000 2.890 1.105
< 10.000 3.995 1.405
< 50.000 5.950 1.700
För upplagor över 50 000 ex begär offert.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Digital lagring och användning

Pris för digital lagring av bild, t.ex. på CD-ROM, bestäms av bildens användningsområde.
Om bok produceras på CD-ROM debiteras för vad bild i bok kostar, o.s.v.
OBS! All digital lagring av bilder utan bildrättsinnehavarens tillstånd är olaglig.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vykort, julkort och liknande

Upplaga Normal Panorama
1
< 1.000 1.390 2.435
< 5.000 1.745 2.945
< 10.000 2.580 4.220
< 25.000 5.150 8.045
< 50.000 9.400 14.420
För upplagor över 50 000 ex begär offert.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Frimärke


Antal Pris
1
5 5.675
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pussel

Antal Pris
1
5 2.580
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalender

Antal Pris/st
1
1 3.315
2-12 bilder 2.680
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Säljpärm

Typ Pris
1
Omslag 1.530
Insida 570