Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/m/malaro/www/handel3/includes/classes/language.php on line 87
Ekerö Bildbyrå
Ekerö Bildbyrå</title><script> </script><title>
  
 
MITT KONTO  |  VARUKORG  |  KASSA   
   » HEM » Beställningsinformation
KATEGORIER
FOTOGRAFER
Beställningsinformation Beställningsinformation
Prislista

 


Köp & leveransvillkor för Ekerö Bildbyrå Skriv ut sidan

Grundläggande
Genom att söka och köpa bilder på Ekerö Bildbyrå godkänner användaren/kunden automatsikt gällande avtalsvillkor.
Avtalsvillkoren bygger på branschstandards.

Copyright – rätten till bilden
Alla bilder på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen (lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Bilderna är Ekerö Bildbyrå/respektive fotografs egendom. All användning eller reproducering av bilder utan tillstånd från Ekerö Bildbyrå är olaglig. Observera att upphovsrättslagen och våra leveransvillkor gäller alla publiceringsformer även t.ex. Internet och intranät. Bilden får endast användas i den omfattning som angivits vid köp av bild. Bildbeställaren får inte överlåta rätten till bild till någon annan för publicering utan skriftligt godkännande från Ekerö Bildbyrå.

Redovisning av bildanvändning
Kunden ansvarar för att redovisa korrekta uppgifter kring hur bilden används (ange användningsområde, tryckupplagor, placering, storlek iförhållande till sidan etc.). Användningsuppgifterna anges ikassan vid köp. Observera att detta inte gäller för royaltyfriabilder (RF) som inte kräver någon redovisning.
Då kund redovisat sitt användande bör hon/han även skicka ett exemplar av trycksaken till Ekerö Bildbyrå antingen per post eller mede-post i PDF-format. Detta är inget krav men
Ekerö Bildbyrå har rätt att efteråt begära att få se trycksaken, publikationen för att kontrollera redovisningen.

Prissättning och betalningsvillkor
Priser debiteras enligt gällande prislista om inte annat är överenskommet.
Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Mervärdesskatt (moms) tillkommer med 25 % samt eventuella administrations- och fraktavgifter.
Samtliga priser avser svenska kronor (SEK).

Lagen om namn och bild i reklam
Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskilds persons bild eller namn skyddat mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Lagen gäller enbart personer som är vid livet när reklamen i fråga publiceras. Detta innebär att identifierbara personer på en bild måste ge sitt tillstånd innan den användes i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att eventuellt modellarvode utbetalas. Ekerö Bildbyrå står till hjälp med att ge information om bilden är releasad för publicering eller ej samt att identifiera personer på bild. Vid publicering av bilder som innehåller annan upphovsmans verk eller varumärke
(t ex. logotyper och konstföremål), ansvarar kunden (beställaren/bildanvändaren) för eventuella ekonomiska krav från upphovsmannen. Bild får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande. För bild som publiceras i sammanhang som t ex politik, kriminalitet, opinionsbildning, sex, alkohol och droger mm, där person på bild kan sättas i samband med innehållet, ansvarar bildanvändaren för att tillstånd inhämtas.

Personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgiftslagen (PUL) gäller för Internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Detta innebär att bilder som publiceras på internet och innehåller personer som är avbildade måste medgivande finnas. Alla bilder på Ekerö Bildbyrå som har modelltillstånd är alltså clearade enligt PUL och kan användas utan extra tillstånd. Endast i de fall då datalagring ellerpublicering av bild från Ekerö Bildbyrå som har modelltillstånd, görs på Internet/intranät men som kan anses kränkande eller förtalande krävs extra tillstånd av person på bild. Att sådant extra tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet .

Fotobyline vid bild
Fotografens namn/Ekerö Bildbyrå ska anges i samband med publicering såvida inte annat avtalats. Undantag finns för användningsområderna "Annons" och "Internet" där byline inte är ett krav. Utelämnad eller felaktig byline debiteras med 50% påslag.

Publicering av bilder på skärm
Bilder som publiceras på Internet/intranet får endast publiceras lågupplöst. Kom ihåg att publicering av bilder på Internet/intranet skyddas av upphovsrättslagen på samma sätt som bilder som är publicerade i tryckta media.

Manipulering av bild
Rättighetsbilder (dvs. endast RM) får inte manipuleras utöver normal redigering utan tillstånd från Ekerö Bildbyrå. Med normal redigering menar vi måttlig beskärning, ändring till gråskala samt påläggning av färgton (duplex).

Fortsätt
VARUKORGEN mer
...är tom
ALLA VÅRA BILDER mer
0011ALE
0011ALE
0
FOTOGRAFER
INFORMATION
OM EKERÖ BILDBYRÅ
KÖPINFORMATION
PRISLISTA
KONTAKTA OSS
 
 

Copyright © 2024 Ekerö Bildbyrå</a><br>Powered by <a href="http://www.ekerobildbyra.se" target="_blank">IngenjörsData, Ekerö</a></td> </tr> </table> <br> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><a href="http://www.malaro.com/handel3/redirect.php?action=banner&goto=1&osCsid=8ad294a9a106014c4ddce36dba9ac7e2" target="_blank"><img src="images/banners/oscommerce.gif" border="0" alt="osCommerce" title=" osCommerce " width="50" height="1"></a></td> </tr> </table> </div><!-- footer_eof //--> <br> </body> </html> <br /> <b>Warning</b>: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br /> <br /> <b>Fatal error</b>: Unknown: Failed opening required '/home/m/malaro//Thumbs.db' (include_path='./:/usr/local/lib/php') in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br />